REUNIÓ INFORMATIVA el 14 de juny 17.30h al Pavelló Sant Gabriel

ÚLTIM DIA D’INSCRIPCIÓ 5 DE JUNY

Instruccions per fer la inscripció al campus

1. Completeu totes les dades del FORMULARI D’INSCRIPCIÓ i envieu-lo
2. Lliureu la documentació necessària per correu electrònic (basquetviladecans@gmail.com) o directament a la secretaria del club.

Documentació requerida:

  • Fotocòpia del DNI o del llibre de familia
  • Fotocòpia de la tarjeta sanitaria
  • Justificant de pagament