Col·laborem amb CARITAS en la recollida de material escolar per a famílies amb baixos recursos.
A partir del dimecres dia 13 trobareu un contenidor a la secretaria del Club per deixar les vostres donacions.

Material educatiu per a infants de primària i secundària:
– Quaderns i llibretes
– Agendes 2018
– Llapis, bolígrafs i retoladors de colors
– Post-its, gomes d’esborrar, maquinetes
– Motxilles i estoigs
– Quaderns d’exercicis i per pintar
– Etc.

EQUIP…. OMPLIM EL CONTENIDOR!!!

UV, US