REGLAMENT 24 HORES DE BÀSQUET

COMPOSICIÓ DELS EQUIPS
– Cada equip podrà inscriure un màxim de 12 jugadors i un mínim de 8 jugadors.
– Els equips poden ser mixtes.
– Els jugadors de cada equip hauran de portar samarreta numerada i del mateix color (obligatori).

REGLAMENT DE JOC
– Es jugaran quatre temps de 10 minuts a temps corregut (sense temps mort).
– Només es para el temps si ho demana l’àrbitre en cas de lesió.
– Els dos últims minuts, les faltes personals de tir lliure, paren el rellotge.
– El temps de descans entre períodes serà d’un minut.
– El temps de descans a la mitja part serà de 5 minuts.
– L’àrbitre no tocarà la pilota a no ser que ho consideri oportú.
– En cas d’empat, es jugaran pròrrogues de 3 minuts successivament  fins que hi hagi un equip guanyador. A la pròrroga SI que es pararà el temps a l’últim minut.
– Els partits comencen a l’hora indicada al calendari. Si un equip es presenta 10 minuts més tard de l’hora prevista d’inici, se li dona el partit com a perdut.
– En cas d’empat a punts a la classificació es mirarà el coeficient entre els punts a favor i els punts en contra. Si segueix l’empat, guanyarà l’equip que hagi aconseguit més punts encistellats.
– La falta de respecte a l’equip contrari serà motiu d’una falta greu per part de l’organització a l’equip infractor. A les tres faltes greus en un partit, l’equip infractor serà sancionat amb la pèrdua del partit.

ARBITRATGES
– Tots els partits seran arbitrats pel Col·legi Català d’Àrbitres.
– Els anotadors i cronometradors seran designats per l’organització.

DIVERSOS
– L’edat mínima per poder jugar es de 16 anys i els menors de 18 anys hauran de portar signada l’autorització de la mare, pare o tutor legal.
– Si a algun jugador se li senyalés una falta desqualificant, el Comitè de Disciplina imposaria la sanció adequada.
– Si passen circumstàncies imprevistes que no permeten el compliment íntegre del calendari del Torneig, la Comissió Organitzadora prendrà les mides que cregui oportunes.
– Cap jugador podrà jugar en més d’un equip.
– Hi haurà una samarreta commemorativa del torneig per jugador inscrit.
– Es regularà la durada del Torneig i dels partits en relació als equips inscrit ( amb un mínim de 10 i un màxim ideal de 16 ).
– L’Organització no es fa responsable de lesions o accidents.

REPARTIMENT DE TROFEUS
– Només els equips que juguin final tindran trofeu.
– Hi haurà premis pel jugador que guanyi el concurs d’esmaixades.
– Hi haurà premis pel jugador que guanyi el concurs de triples.

LA COMISSIÓ DEL TORNEIG